Zakład Stolarski F.H.U. Stanisław Krzemiński
ul. Tarnowska 20
33- 170 Tuchów
woj. małopolskie

tel/fax: 14 652 53 27
tel. kom: 602 499 806

e- mail: stanislaw@krzeminski.eu